Filmer

Dardenne, Jean-Pierre og Dardenne, Luc

Le fils / Sønnen

Internet Movie Database

Form og innhold

Denne spillefilmen av de belgiske brødrene Dardenne (2003) har i likhet med Gutten med sykkelen (2011) fokus på relasjonen mellom voksne og barn. Den franske tittelen Le fils kan oversettes med Sønnen, men det latinske ordet filius (som fils er avledet fra) kan også bety barn eller gutt. Begge filmene aktualiserer det grunnleggende pedagogiske spørsmålet: Hva vil egentlig den eldre generasjon med den yngre? (Schleiermacher, 2000, bd. 2, s. 9).
Filmen er filmet på en måte som gjør at den likner en dokumentarfilm. Den har bare naturlige lyder − ikke musikk. Kameraet lar oss følge en snekkerlærer ved et pedagogisk senter. Senteret tar imot lærlinger som har vært i ungdomsfengsel og tilbyr dem opplæring i metallarbeid (sveising) eller trearbeid (snekring). Snekkerlæreren heter Olivier. Vi ser ham oftest bakfra eller fra siden. Hvorfor filmes han slik? Vi ser ham sammen med lærlingene og med en administrator ved senteret. Ved starten av filmen har vi få holdepunkter for å forstå det som skjer. Læreren blir spurt om å ta imot en ny lærling, studerer papirene til gutten og svarer umiddelbart nei. Likevel fortsetter han å være opptatt av gutten.

Vi får etter hvert vite at Olivier er skilt og at han tidligere har arbeidet sammen med sin bror som har et trelastlager. Han lever alene, og han har en ryggplage. Arbeidet som lærer er meningsfylt for ham. Et avgjørende vendepunkt kommer (vel 32 minutter ut i filmen) da han oppsøker sin eks-kone, Magali, som er gravid og planlegger å gifte seg på nytt. I samtalen forteller Olivier at han har sett papirene til gutten som for fem år siden drepte deres sønn. Han forteller at gutten er nå løslatt, og at han har vurdert å ta ham inn som lærling. Magali reagerer: «Han drepte vår sønn og du vil undervise ham? Du er gal». De har god grunn til å oppfatte denne gutten som en fiende. Francis var ca. 10 år da han drepte sønnen deres. Hvorfor gjorde han det? Hva gjør Olivier i forhold til Francis, og hvordan reagerer Francis på det? Hvordan fremstår Olivier som lærer i forhold til sine lærlinger? Hvilke følelser er han preget av i forholdet til Francis? Hvordan fremstår Francis, og hvilke initiativ tar han? Hvorfor gjør Olivier det han gjør? Hva skjer med Olivier og Francis gjennom de scenene vi blir vitne til i filmen? Hva ville vi selv ha gjort? Hvordan bør vi velge å handle når vi ikke vet hva vi bør gjøre?

Et utgangspunkt for filmen var mordet på to år gamle James Bulger i 1993 i nærheten av Liverpool. Morderne var to 10 år gamle gutter. Hvorfor drepte de? Hva kan bidra til å hindre at noe slikt skjer igjen? Hvordan bør vi møte barn/unge som har gjort en slik ugjerning?

Temaer

Destruktive livsformer, Ensomhet, Møte en fiende, Frykt, Usikkerhet, Hevn, Godhet, Tilgivelse

Supplerende kunstverk

Bilder

Saint-Exupéry, A. de (1943). Møte mellom den lille prinsen og reven. Illustrasjon på s. 67
fra Saint-Exupéry, A. d. (1998). Den lille prinsen (I. Hagerup, overs.). NB Digital (Opprinnelig utgitt 1943)

 

Filmer

Kieslowski, K. (regissør). (1988). Dekalog 5: “Thou shalt not kill” [DVD eller Blu-Ray 1 time 22 min]. I serien Dekalog: The ten commandments [ART 024A and 024B DVD, four discs.] Poland: World Cinema. DVD via Artificial Eye eller Blu-Ray via Platekompaniet
Robbins, T. (regissør). (1995). Dead man walking [DVD engelsk tale, norske tekster, 117 min.]. SF Norge. Tilgjengelig via Bergen Offentlige Bibliotek

Musikk

Shostakovich, D. (Komponist). (1974). String Quartet No. 15 in E-Flat Minor, Op. 144. Klikk på VIS MER og skroll ned til lenken til II. Serenade: Adagio. YouTube 12:36-18:23

Tekster

Golding, W. (1960). Fluenes herre (I. Hagerup, overs.). NB digital

Tilgang og referanser

Dardenne, L., og Dardenne, J.-P. (regissører). (2003). The Son / Le fils [DVD fransk tale og engelske tekster, 100 min.]. London: Artificial Eye. Platekompaniet

Dardenne, J.-P., og Dardenne, L. (regissører). (2011). Le gamin au velo / Gutten med sykkelen [fransk tale, norske tekster, 84 min.]. Oslo: Star Media Entertainment AS. Tilgjengelig for strømming via Filmarkivet

Schleiermacher, F. (2000). Grundzüge der Erziehungskunst: Vorlesungen 1826. I: M. Winkler og J. Brachmann (red.), Friedrich Schleiermacher: Texte zur Pädagogik: Kommentierte Studienausgabe (bd. 2, s. 7-404). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 15.08 2019