Filmer

Gus van Sant

Good Will Hunting / Den enestående Will Hunting

Internet Movie Database

Form og innhold

Filmen (engelsk tale, 126 minutter) er regissert av Gus van Sant (1997). Handlingen er knyttet til byen Boston i staten Massachusetts på vestkysten av USA, hvor ulike boområder avspeiler ulike bølger av immigrasjon fra Europa: Cambridge-området nord for sentrum har engelske puritanske og akademiske tradisjoner, mens ”Southie” i sør er en bydel preget av tradisjoner fra irske katolske arbeidere. I nord ligger Harvard University hvor den rike Skylar (Minnie Driver) er student. Ved Charles River (elva er oppkalt av den engelske kong Charles I da innvandrerne kom hit på 1600-tallet) ligger MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvor professor Gerald Lambeau (Stellan Skarsgård) er den fremste matematikeren. Også Bunker Hill Community College, hvor Sean McGuire (Robin Williams) er lærer i psykologi, ligger i dette området, men som et offentlig college for bachelor-studenter har det mye lavere studieavgifter og lavere prestisje. Will Hunting (Matt Damon) og hans venner bor i Southie, og kontakten mellom sør og nord oppstår fordi Will tar jobb som renholder ved MIT. For å komme fra "Southie" til bydelen i nord bruker Will T-banen Red Line. Den går gjennom sentrum (Old town) og over elva. Mellom nord og sør ligger Fenway park, hjemmearenaen for byens berømte baseball lag: Red Sox.

Filmen aktualiserer grunnleggende allmennpedagogiske spørsmål: Hva er det for en livsform voksne faktisk fører videre til barn og unge gjennom det bestemte miljøet og det språket som de lever i? Hva i kulturen er det voksne ønsker å føre videre til neste generasjon? Og er det som de voksne ønsker også godt for de unge? Danningen foregår "utenfra og inn" når de unge tilegner seg et gitt språk og tilpasser seg til en gitt kultur, men danningen foregår samtidig "innenfra og ut" gjennom de unges egne valg, planlegging og selvstyrte virksomhet. Hva kan være til hjelp for barn og unge når de danner seg selv som menneske? Hva innebærer det å stole på den unges egen beredskap for å ville lære, og ikke bare forvente at han eller hun skal tilpasse seg til våre forventninger og ønsker? Hvordan kan vi oppfordre den unge til selv å planlegge og gjennomføre fornuftig selvstyrt virksomhet? Viktig motsetning i filmen er forholdet mellom matematikeren Gerald Lambeau og Will, satt opp mot forholdet mellom psykologen Sean McGuire og Will.

Temaer

Overgrep, Irrasjonell skyldfølelse, Karaktersvikt, Brudd på lover og regler og løfter, Utvendig straff, Utvendig belønning, Dyktighet som vare, Vennskap, Identitetsproblemer, Løgn og hykleri, Oppfordring til selvvirksomhet, Førstepersonserfaringer, Ubetinget kjærlighet, Tillit, Omforming av personen, Det gode liv

Supplerende kunstverk

Bilder:

Filmer:

Killi, A. (regissør). (2010). Sinna mann [DVD, norsk eller engelsk tale, 20 min.]. [Oslo]: Norsk filminstitutt. Gratis tilgjengelig på Filmbib med Lånekortet fra de fleste norske bibliotek.

Barratier, C. (regissør). (2005). Les Choristes / Mathieu og korguttene [DVD 93 min.]. Oslo: SF Norge.

Musikk:

Elfman, D. har laget musikk til Good Will Hunting. Lytt til introen(00:01‒02:30) uten å se på bildene: Blikkfløytemotiv (00:13) og "Englekor" (01:13).

Tekster:

Bjørneboe, J. (1955/1998). Jonas [fortellingen om Ulrik, s. 287-303]. NB Digital

Makarenko, A. S. (1977). Pedagogisk poem 1-3 (N. Fredriksen, overs.). Oslo: Ny dag. NB Digital: 1. Veien til livet , 2. Gorki-kolonien, 3. Erobringen av Kurjasj

Tilgang og referanser

Van Sant, G. (regissør). (1997/2012). Good Will Hunting / Den enestående Will Hunting [DVD, sone 2, Blue-ray, sone B]. Nordisk Film Distribusjon A/S. Kan strømmes via Plejmo.

Buhring, E. L. (2008). The role of conversion in educational experience: Film, pedagogy, and the drive to transformation. Ph.D Thesis/dissertation, University of Illinois at Chicago, Chicago. Tilgjengelig som bok [Avhandlingen inneholder detaljerte beskrivelser og evalueringer av person-relasjonene i filmen Good Will Hunting]

Keroes, J. (2005). Picturing institutions: Intellectual work as gift and commodity in Good Will Hunting. I: S. H. Edgerton (red.), Imagining the academy: Higher education and popular culture (s. 39-50). New York: RoutledgeFalmer.

Thorstensen, K. B. (2000). "L'art n'est pas une imitation, mais une conquête": Frankrike og USA: Film som kulturell kamparena, med særlig fokus på filmmusikk. Hovedfagsoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo. [Sammenligner Good Will Hunting og Le fils du requin med vekt på hvordan musikken er brukt i filmene].

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad20.02.13. Sist revidert 10.06.13