Filmer

Ross, Gary

The Hunger Games / Dødslekene

Internet Movie Database 

Form og innhold

Filmen (engelsk tale, 142 min) ble lansert i 2012. Det er en fantasifilm basert på første bok i trilogien med samme navn av den amerikanske forfatteren Suzanne Collins. Katniss Everdeen er hovedpersonen, og landet heter Panem – et fremtidig skrekksamfunn i det tidligere Nord-Amerika. Landet er delt inn i tolv distrikter som er hovedprodusenter av hvert sitt produkt som fraktes til hovedstaden Capitol. Styreformen er autoritært enevelde, der President Snow oppnår sterk lydighet ved å styre med frykt og propaganda. Dødslekene arrangeres årlig for å minne om og betale skyld for et opprør som endte med ødeleggelse av distrikt 13; distriktene må stille med én gutt og én jente i alderen 12-18 år, som skal kjempe for livet i en utendørsarena. Lekene sendes direkte på fjernsyn i Capitol og i distriktene. Siste gjenlevende deltaker er vinneren av lekene.

Katniss melder seg frivillig som deltaker da hennes lillesøster Primrose blir trukket ut til å delta i lekene. Hun blir raskt stemplet som favoritt på grunn av hennes gode jaktferdigheter og hennes opprørske tilnærming til Capitol. Katniss’ opprør mot styresmaktene og Dødslekene blir et symbol på håp for alle de undertrykte innbyggerne i distriktene. Dette blir ikke godt likt hos President Snow, som på et tidspunkt uttaler: «Hope: it is the only thing stronger than fear. A little hope is effective – a lot of hope is dangerous» (00.50.19).

Filmen kan hjelpe oss til å stille kritiske spørsmål til ulike sider ved samfunnet vi lever i. Til forskjell fra andre fantastifilmer som fremstiller den klassiske kampen mellom det gode og det onde, ser vi her det onde representert i menneskene selv; i uvitenhet og manglende ansvarsfølelse for den urett som ikke rammer en selv (Øverland, 1999, s. 335), i et underholdnings- og forbrukersamfunn hvor mennesker brukes som brikker i produksjonsprosessen. Kan vi, som Katniss, klare å skape håp om bedring for våre medmennesker, eller fortsetter vi våre liv som uvitende forbrukere? Capitols innbyggere utgjør en brøkdel av Panems innbyggere, men nyter produktene fra de fattige distriktene. En kan spørre seg; kan vi sammenliknes med innbyggerne i Capitol?

Temaer

Destruktive livsformer, Frykt, Ansvar, Samfunnskritikk, Bevisstgjøring, Etikk og moral, Danning, Håp

Supplerende kunstverk

Bilder

Filmer

AftenpostenTV (2014). SWEATSHOP: Dødsbillig mote. Minidokumentar på fem episoder på drøye ti minutter fra Aftenposten, hvor tre ungdommer får være med til Kambodsja og arbeide på en tekstilfabrikk. En får innblikk i livene til arbeiderne i den tredje verden - arbeidere som produserer klær til våre kleskjeder og motehus.

Musikk

Waters, R. (1992). Amused to Death. I: Amused to Death. Colombia Records. Lytteeksempel (9:10). Elektronisk tekst.

Tekster

Postman, N. (1985). Amusing ourselves to death. Penguin Books. Tilgjengelig som pdf

på engelsk (1985/2006), og på norsk (1991). Vi morer oss til døde. Oslo: Gyldendal.

Postman, N. (1996). The end of education: Redefining the Value of School. Vintage Books.

Øverland, A. (1999). Du må ikke sove. I: Samlede dikt 1911-1940, s. 333-336. (Opprinnelig utgitt 1937)

Orwell, G. (1945). Animal farm. (1964). Kamerat Napoleon. Pax.

Tilgang og referanser

Collins, Suzanne (2008). The Hunger Games / Dødslekene. (2009) Catching Fire / Opp i flammer. (2010) Mockingjay / Fugl føniks. UK: Scholastic Ltd.

Ross, G. (regissør) (2014). The Hunger Games / Dødslekene [DVD 142 min engelsk tale, norske tekster]. Nordisk Film Distribusjon. Kan strømmes via Plejmo.

Erfaringer

Jeg har skrevet en oppgave i tilknytning til studie-emnet Medier, myter og identitet ved NLA Høgskolen, der jeg stilte meg spørsmålet: Hva forteller The Hunger Games om grunnleggende problemer i samfunnet og om mulige løsninger?

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Agnethe Kristiansen 26.06.2014