Filmer  

von Trotta, Margarethe

Hannah Arendt

Internet Movie Database

Form og innhold

Denne filmen (tysk/engelsk tale, 113 minutter) ble lansert i 2012 i Canada og for norske seere i 2013. Filmen som utspiller seg i perioden 1961-64, skildrer hvordan filosofen og den politiske tenkeren Hannah Arendt på oppdrag fra The New Yorker dekker rettsaken mot nazi-krigsforbryteren Adolf Eichmann i Jerusalem. Hun skaper og reflekterer over begrepet ”ondskapens banalitet”, og hun skriver om rettsoppgjøret i Jerusalem og om Holocaust på en måte ingen før henne har gjort. Dette skaker og provoserer lesere av The New Yorker og en rekke andre. Hun skaper en skandale verden over med sin kontroversielle artikkel.

Filmen viser at den som står fram og kjemper for sannhet og rettferdighet må regne med å møte mistenksomhet og utstøting. Den viser også at den som er tro mot sin overbevisning, kan finne kraft til å stå i kampen.

Temaer

Ondskap, Løgn, Utstøting, Rettferdighet, Mot

Supplerende kunstverk

Bilder

Filmer

(2013). Hannah Arendt: The Woman Behind the Film. New York: Deutsches Haus at New York University. YouTube (1:09:32). Samtale hvor også regissøren er med.

Musikk

Tekster

Platon. (1990). Sokrates' forsvarstale (A. Stigen, overs.). Oslo: Samlaget; Nynorsk ved Eiliv Skard (1949). Oslo: Studentmållaget. 

Tilgang og referanser

Trotta, M. v. (regissør). (2013). Hannah Arendt: Hennes tanker forandret verden [DVD 109 min., norske tekster]. [S.l.]: Star Media Entertainment. Kan strømmes via Plejmo og Filmrommet.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Gunnvi Sæle Jokstad  17. 06.14