Filmer

Olin, Margareth

Barndom

Internet Movie Database

Form og innhold

En poetisk dokumentarfilm som gir mulighet for å oppleve noe av det som foregikk i 2015-2016 (?) i en barnehage i et skogsområde på Nesodden. Aurora barnehage bygger på Rudolf Steiners pedagogikk. Vi følger barn mellom 1 og 6 år gjennom ett år fra høst til vår. Vi blir kjent med noen 3-åringer, bl.a. Maja, og spesielt med "seksårsklubben" og læreren deres, Kristoffer. Etter dette siste året i barnehagen, skal barna begynne på skolen i 2. klasse. To av 6-7-åringene, Uriel og Ludvig, er mye i fokus. Filmen er satt sammen av en rekke små episoder som presenteres uten kommentarer. Vi kan se fri lek ute og inne, barns utforsking, samtaler, samarbeid, konflikter, formingsoppgaver, opplevelser i naturen, sanger og sangleker, spontansang, måltider, fortellinger og fremføring av spill. Noen lengre prosjekter er ledet av læreren: lage kjepphester (bruk av kniv, nål og tråd, saks), observere kjøttmeisrede, ruge ut kyllinger, lage stylter (bruke høvel, male).Dokumentarfilmen handler om å lære av erfaringer – både de gode og de onde. Den gir et eksempel på at det er mulig å snu det som har vært vondt og vanskelig om til noe positivt og godt. Det kan skje når våkne voksne ser det enkelte barn som trenger hjelp og våger å gripe inn mot overgrep. Det kan skje når en tar ansvar for sitt liv og sine handlinger; tar ansvar for hvordan en behandler andre og hvordan en selv er som menneske. Det kan skje når en ikke tar skylden for vonde handlinger som andre har gjort mot en selv, og dermed kan komme over og forbi det som har skjedd.

Temaer

Relasjonen barn-lærer, Solidaritet (fellesskap), Undring over liv og død, Misunnelse, Fri lek, Lek basert på tv-episoder, Aggresjon

Supplerende kunstverk

Bilder

Munch, E. (1916). Veggmalerier i Universitetets aula i Oslo, bl.a. Alma Mater og Historien. Se panoramavisning av salen. Klikk på Universitetets aula.

Filmer

Lindgren, J. (regissør). (2016). Fra barn til borger [Gratis strømming via NRK frem til 19.08.2019, 45 min.]. 

Narr, S. (regissør). (2009). Der, die, das / The amount of small things [DVD tysk tale engelsk tekst, 92 min.].

Philibert, N. (regissør). (2004). Å være og ha: En hyllest til livet [DVD, 104 min.], Arthaus dvd 004. Nesbru: Scanbox Entertainment Norway. (Original produsert 2002)

Musikk

Schumann, R. (1838). Kinderszenen [13 små scener fra barndommen]. Wikipedia-artikkelen om verket har direkte koblinger til en innspilling av disse pianostykkene, men det fins flere innspillinger på YouTube, bl.a. med Martha Argerich. Drømming 06:15-09:08 og En ridder på kjepphest 10:00−10:36

Tekster

Steiner, R. (2008). Antroposofi og pedagogikk: Fire foredrag holdt i Kristiania (Oslo) 1921 og 1923 (K. Brodersen og S. Dahl, overs.). Oslo: Antropos.

Bjørneboe, J., og Bjerke, A. (2006). Under en mykere himmel: Pedagogikk og antroposofi. Oslo: Antropos. (Opprinnelig utgitt 1976)

Bjørneboe, J., og Bjerke, A. (1976). Under en mykere himmel: Brev og bud fra en Steinerskole. Hentet fra NB digital

Tilgang og referanser

Olin, M. (regissør). (2017). Barndom [DVD norsk tale, norske og engelske tekster 90 min.]: Star Media Entertainment. Strømming via SF-anytime

  
Trailer og Margareth Olins presentasjon av filmen.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

Ved Stein M. Wivestad 08.09.2018