Filmer

Lindgren, Janne

Fra barn til borger

Norsk Filminstitutt Filmdatabasen

Form og innhold

I denne dokumentarfilmen (45 min) fra 2016 møter vi Max og Sofia og de andre barna i klassen når de begynner på skolen som seksåringer, og følger dem videre i det første skoleåret ved Gamlebyen skole i Oslo. Skolen ligger i byens historiske sentrum. Det er en offentlig grunnskole for 1.-7. klassetrinn med ca. 300 elever og 30 lærere. Filmen består av en rekke episoder. Vi ser og hører noe av det som foregår i skolegården, i klasserommet, hjemme hos barna og på vei til skolen. Alt knyttes sammen uten kommentarer. Filmen gir muligheter for å studer hvordan barnas lærere møter førsteklassingene, hva lærerne og rektor legger vekt på, hvilke krav de stiller til barna, hvordan barna reagerer, hvordan de forandrer seg og hvilket forhold barna får til lærerne og til skolen. Videre kan en legge merke hvordan barna er overfor hverandre og hvilke holdninger lærerne bidrar til å fremme. Filmen har fornyet diskusjonen om 6-åringer og skole. Se nedenfor under Tilgang og referanser.

Temaer

Angst, Disiplin. Straff og belønning, Individuelt arbeid, Selvbeherskelse. Skolestart for 6-åringer. Testing av begrepsforståelse. Normerte prøver, Lekselesing. Vennskap. Sladring. Løgn og hykleri. Feiring

Supplerende kunstverk

Bilder

Hansen, P. (1909). Legende børn: Engehave Plads [Olje på lerret, 151.5 x 109.5 cm]. København: Statens Museum for Kunst. 

Nielsen, P. (1949). Afsked: Ind i klassen [Pennetegning 10,7 x 11 cm]. København: Statens Museum for Kunst.

Filmer

Narr, S. (regissør). (2009). Der, die, das / The amount of small things [DVD tysk tale engelsk tekst, 92 min.].

Olin, M. (regissør). (2017). Barndom [DVD norsk tale, norske og engelske tekster 90 min.]: Star Media Entertainment. Strømming via SF-anytime

Musikk

Pink Floyd (1979). Another brick in the wall. Fra filmen Pink Floyd the wall. YouTube 06:00

Tekster

Bjørneboe, J. (1998). Jonas. Hentet fra NB digital (Opprinnelig utgitt 1955).

Tilgang og referanser

Lindgren, J. (regissør). (2016). Fra barn til borger Gratis stømming via Filmbib 45 min. (logg på med Nasjonalt lånekort) eller Filmoteket

Dehnes Hogsnes, H. (2016). De yngste skolebarna trenger mer lek. Aftenposten Debatt

Kristoffersen Winje, A. (2017). «Jeg er redd politikerne er i ferd med å miste barndommens egenverdi av syne». Utdanningsnytt.no. Debatt

Nohre-Wallden, G. (2016). Trå varsomt i skolen. NRK Ytring,  med flere kommentarer.

Erfaringer

Hvis du har erfaringer med det som er beskrevet her eller har assosiasjoner til andre kunstverk, eller hvis du ser feil og har kommentarer: Send e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beskrivelse

ved Stein M. Wivestad 08.09.2018