René Magritte

Informasjon i Wikipedia

René François Ghislain Magritte (1889-1967) var kunstmaler, illustratør og tegner og er primært kjent for sine surrealistiske bilder. Han mente at å framstille bilder av vanlige objekter bare ville være en informasjon som allerede eksisterte og at en da ville gå glipp av det mystiske i og ved tingene. Derfor ville han overraske med sine komposisjoner for å invitere til et brudd med de fastlagte forventningene. Han ga av samme grunn også gjerne bildene sine navn som overrasket.

 

Bildet Clairvoyance (1936) føyer seg inn i rekken med sin overraskende komposisjon og invitasjon til å gå dypere inn i bildet og tolke.
Magritte er også kjent for stilartene: art deco, kubisme, senimpresjonisme og dadaisme og hans mange kunstverk finnes i museer over hele verden.

Bilde fra 1967 av Lothar Wolleh

René François Ghislain Magritte ble født i Belgia i 1889 og døde i 1967

 

Beskrivelser knyttet til Magritt, Rene:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

La clairvoiance / Klarsyn

Bilder Magritte, René Gunnvi Sæle Jokstad 04.09.2020