Mark Rothko

Informasjon i Wikipedia

 

Mark Rothko var en amerikansk jødisk maler, kjent for sine store fargeflate-malerier (color-field paintings). Han ble født i Daugavpils i Latvia i 1903, den gang en del av Russland, og familien emigrerte til New York i 1913. Rothko studerte under maleren Max Weber, og ble på 1940-tallet en del av kunstnerbevegelsen New York School, som bestod av kjente malere som Barnett Newman, Jackson Pollock og Willem de Kooning. Bevegelsens idealer betegnes gjerne som abstrakt ekspresjonisme.
     I sin tidlige fase var Rothko influert av både Paul Klee og Georges Rouault. Etter å ha lest Friedrich Nietzsche på begynnelsen av 1940-tallet ble det klart for Rothko at det moderne menneskets åndelige tomhet er knyttet til dets mangel på mytologi. Fra nå av ønsket han å tematisere menneskets tragiske erfaring gjennom en revitalisering av klassiske myter. På denne tiden leste han også T. S. Elliot og Thomas Mann, som begge arbeidet med aktualiseringer av bibelsk fortellingsstoff og greske myter. Et fremtredende eksempel på Rothkos verker fra denne perioden er det surrealistiske The Omen of the Eagle (1942) som fremstiller greske gudeansikter sammen med varianter av hebraisk symbolikk. Rundt 1949 utviklet han sitt abstrakte uttrykk og det som senere ble hans representative stil.
Etter en lengre depresjon begikk Rothko selvmord i 1970.
(Se Kristiansen, S. J. (2016). Mark Rothko: fasade og transcendens. Kunst og kultur 99(1), s. 26-34).

 
Mark Rothko ble født i Latvia i 1903, og døde i 1970

 Beskrivelser knyttet til Rothko, Mark:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Red on maroon / Rødt mot rødbrunt
Bilder Rothko, Mark

Ståle Johannes Kristiansen, 04.06.2018