Thomas Hardy

Informasjon i  Store norske leksikon

 

Thomas Hardy anså seg selv som en poet, men er mest kjent for romaner som Far from the Madding Crowd (1874), The Return of the Native (1878), The Trumpet-Mayor (1880), The Mayor of Casterbridge (1886), Tess of the d’Urbervilles (1891) og Jude the Obscure (1895). Flere av disse er senere blitt filmatisert, slik som Far from the Madding Crowd (1967) og Tess (1979).

Han var en viktoriansk realist som kritiserte gjeldende samfunnsnormer. Hans mest kjente roman, Jude the Obscure, opponerte mot gjeldende ekteskapsforståelse, og vakte sterk kritikk. Romanen ble også en belastning på Hardys ekteskap, da den kunne oppfattes som selvbiografisk.

Hardy var også preget av romantikken og påvirket av forfattere som William Wordsworth og Charles Dickens. Forfatterskapet hans er preget av naturskildringer, ofte av symbolsk karakter, og han beskriver menneskeskjebner på en realistisk måte, og ofte med en tragisk utgang.

 

Thomas Hardy ble født i England i 1840 og døde i 1928.
Foto: United States Library of Congress

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Juleoratoriet
Tekster Tunström, Göran 

Anne Karin Rudjord Unneland 19.05.2019