Stig Holmås

Informasjon i Store norske leksikon

 Image result for Stig Holmås

Stig Holmås er forfatter og bibliotekar. Han debuterte i 1969. Flere av historiene hans tar utgangspunkt i oppvekst i etterkrigstidens Bergen. Gutters liv er sentralt i hans diktning. Historiene handler gjerne om hvordan barndommens og ungdommens myter, formidlet bl.a. gjennom film og musikk, er med på å forme mennesket. 

Slik også i romanen Regn.

 

 

Stig Holmås ble født i Bergen i 1946
Foto: Skjalg Ekeland

Beskrivelser knyttet til Holmås, Stig:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Regn

Tekster Holmås, Stig Gunnvi Sæle Jokstad
19.06.2016