Charles Dickens

Informasjon i Wikipedia

Charles Dickens

Charles Dickens var engelsk dikter og samfunnskritiker. Verker som Oliver Twist (1838), A Christmas carol (1843) og Hard times (1854) er stadig aktuelle som utgangspunkt for å se barnas situasjon, se urettferdige sosiale forhold, og å fremme moralsk danning som noe mer grunnleggende enn nyttige kunnskaper og økonomisk suksess. David Copperfield skal være den romanen som har nærmest tilknytning til Dickens eget liv.

 

 

Charles Dickens ble født i 1812 i England, og døde i 1870

 Beskrivelser knyttet til Dickens, Charles:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Hard times / Hårde tider

Tekster Dickens, Charles Stein M. Wivestad
14.06.2016