Thorkild Hansen

Informasjon i Wikipedia og i Store norske leksikon

Thorkild Hansen jobbet i flere år som utenrikskorrespondent i Paris. Denne erfaringen tok han med seg inn i forfatterskapet sitt, og ga ut flere dokumentarromaner, slik som Det lykkelige Arabien (1962) og Jens Munk (1965). Hans mest kjente verk er trilogien Slavernes kyst (1967), Slavernes skibe (1968) og Slavernes øer (1970), og han fikk Nordisk råds litteraturpris for denne i 1971. Denne trilogien kom ut på norsk i 1997.

I 1978 kom et trebindsverk om Hamsun, Processen mod Hamsun. Hansen mente at Norge hadde vært altfor hard med Hamsun etter krigen. Boken vakte stor debatt, og sammen med Marie Hamsuns Regnbuen (1953), dannet den grunnlag for Jan Troells film Hamsun fra 1996.

 

 
Thorkild Hansen ble født i Hellerup, Danmark i 1927 og døde i Karibien i 1989.
Foto: Åge Sørensen/Scanpix

 Beskrivelser knyttet til Hansen, Thorkild:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Slavernes kyst / Slavenes kyst
Slavernes skibe/ Slavenes skip
Slavernes øer/ Slavenes øyer

Tekster Hansen, Thorkild Øyvind Økland
12.12.2016