Edvard Grieg

Informasjon i Store norske leksikon

Edvard Grieg er Norges største komponist. Hans avanserte harmonikk inspirerte impresjonistene, og hans integrering av norsk folkemusikk i en europeisk musikktradisjon gjorde hans stil både særegen og universell. Dette kommer bl.a. til uttrykk i det store variasjonsverket Ballade i g-moll.

 

Grieg bidro også til arbeidet frem mot Norges selvstendighet i 1905. Ved feiringen av sin 60-års dag på Grand hotell i Oslo, holdt han en "Tale for Norge", hvor han bl.a. skal ha sagt: "Hvad jeg indtil idag har stræbt efter, er jo dog ikke andet, end hvad enhver god nordmand gjør: at lægge en liden sten til den bygning, der heder Norge." (Artikler og taler, 1957, s. 197)

 

 

Edvard Grieg ble født i Bergen i 1843, og døde i 1907

 Beskrivelser knyttet til Grieg, Edvard:

Tittel

Type kunstverk

Kunstnere knyttet til verket

Beskrevet av

Ballade Op. 24

Musikk Grieg, Edvard Stein M. Wivestad
14.06.2016